Erkende opleidingen op het gebied van uiterlijke verzorging

Instituut Dangremond is een opleidingsinstituut op het gebied van de uiterlijke verzorging.

De opleidingen schoonheidsverzorging en (medisch) pedicure zijn brancheopleidingen op MBO 3-niveau. Het aantal deelnemers van een praktijkgroep is maximaal 12, het minimaal aantal deelnemers waarbij een groep van start gaat is 6.

De examens worden afgenomen door het examenorgaan TCI.

In het opleidingsinstituut worden de volgende opleidingen verzorgd:

Instituut Dangremond biedt aan leerlingen die zich een of twee jaar volledig willen inzetten de mogelijkheid basisopleidingen met elkaar te combineren. Ook zijn er nog meerdere aanvullende opleidingen en specialisaties mogelijk om een geroutineerd beroepsbeoefenaar te worden.

Instituut Dangremond is erkend door de verschillende brancheorganisaties zoals de A.N.B.O.S. (www.anbos.nl) Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging), ProVoet (www.provoet.nl) en de V.O.U.V. (www.vouv.nl) Vereniging Opleidingsinstituten Voetverzorging).