Opleiding Pedicure

Er is nog altijd een grote behoefte aan pedicures. 'Pedicure' noemen we ook wel het vak van voetverzorger. Met het branchediploma pedicure kun je zowel zelfstandig aan de slag als in verpleeg- en verzorgingshuizen, sportclubs, schoenspeciaalzaken, beautyfarms en fitnesscentra.

Cursisten met een geldig AOV-diploma,waarin personeel en organisatie is meegenomen, krijgen vrijstelling voor dit onderdeel op basis van de vrijstellingenlijst die op 31 augustus 2011 door het Platform Branchediploma Voetverzorging is vastgesteld.

Inhoud van de opleiding

 • Uitvoeren van een voetonderzoek
 • Desinfecteren van de voeten
 • Verzorgen van de nagelomgeving
 • Knippen van de nagels
 • Behandelen van nagelproblemen
 • Verwijderen van eelt, likdoorns
 • Geven van een schoenadvies
 • Toepassen van diverse huidbeschermende producten
 • Het functioneren van het menselijk lichaam (fysiologie)
 • Orthopedie (aandoening aan het bewegingsapparaat)
 • Pathologie/ziekteleer
 • Hygiene, arbeidsomstandigheden en milieu
 • Ondernemersvaardigheden

Tijdsduur van de opleiding

De brancheopleiding tot pedicure is opgezet in modules of deelkwalificaties. Tijdens de opleiding leer je de theorie en de praktijk van vakkundige voetverzorging. Ook eventuele voetproblemen komen aan de orde. Je kunt de opleiding, die bestaat uit 31 theorielessen en 33 praktijklessen, in één jaar tijd volgen. Je gaat dan twee dagdelen per week naar Instituut Dangremond. Per week volg je één theorieles en één praktijkles. Aan de opleiding is geen stage verbonden. 

Overzicht keuze dagdelen:

Start opleiding vrijdag 8 september en maandag 11 september 2017

 • theorieles: keuze maandagochtend (9.30-12.35 uur) of vrijdagmiddag (13.45-16.50 uur)
 • praktijkles: keuze maandagmiddag (13.45-16.50 uur) of vrijdagochtend (9.30-12.35 uur) 

Start januari 2018

 • theorieles: keuze maandagochtend (9.30-12.35 uur) of vrijdagmiddag (13.45-16.50 uur)
 • praktijkles: keuze vrijdagavond (18.45-21.50 uur) 

Wil je in een sneller of in een langzamer tempo de opleiding volgen, dan is een combinatie van meerdere of minder dagdelen mogelijk. Neem gerust contact op met ons secretariaat om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

 

Kosten

Cursusgeld € 1.750,00

Inschrijfgeld € 50,00

Bijkomende kosten voor:

 • Leermiddelen- en boekenpakket praktijk en theorie ca. € 750,00
 • Examengelden ca. € 575,00. Dit is het totaal bedrag voor 4 theorie examen, 1 praktijkexamen, een assessment portfolio ondernemersvaardigheden en het gebruik van de digitale omgeving van het examenorgaan TCI.
 • U dient zelf zorg te dragen voor geschikte witte bedrijfskleding, werkschoenen en chirurgische handschoenen (kosten ca. € 160,00)

Bovenstaande kosten mogen in gedeelten, als onderstaand, worden voldaan:

 • Bij inschrijving dient een bedrag van € 175,00 in mindering op het cursusgeld te worden voldaan, alsmede het inschrijfgeld ad € 50,00
 • Het cursusgeld, na aftrek van de aanbetaling, mag u in 9 maandelijkse termijn van € 175,00 voldoen, te beginnen op de 1e les van de maand oktober, direct na aanvang van uw opleiding.
 • De bijkomende kosten voor het leermiddelen- en boekenpakket dient u in zijn geheel op de 1ste lesdag te voldoen. Hierover krijgt u van tevoren bericht.
 • De examengelden voldoet u (in gedeelten) na inschrijving voor een examen. Examenformulieren worden bijtijds door de school verstrekt.

Download E-brochure in pdf

Hier kunt u de brochure van Opleiding Pedicure downloaden. Om een bestand in pdf-formaat te kunnen openen, hebt u Adobe Reader nodig. Dit programma kan u gratis downloaden op de website van Adobe.

Na installatie zal uw browser, bij het aanklikken van een pdf-bestand, automatisch de reader opstarten, zodat u onmiddellijk het pdf-bestand kan raadplegen.

Download e-brochure

Download studieovereenkomst in pdf

Voordat je je inschrijft, is het mogelijk een gesprek aan te vragen waarin al je vragen worden beantwoord. Stuur voor een vrijblijvend persoonlijk intakegesprek een e-mail naar info@dangremond.com, wij nemen dan contact met je op.

Indien je je nu wilt inschrijven, kun je hier de studieovereenkomst voor de opleiding Opleiding Pedicure downloaden. Print dit formulier uit en vul deze volledig en duidelijk in, zodat misverstanden worden voorkomen. Let ook op onze annuleringsvoorwaarden. Vergeet niet het formulier op beide pagina’s te ondertekenen. Indien je minderjarig bent, moet één van je ouders of je voogd ondertekenen. Stuur tevens een kopie van je legitimatiebewijs mee.

Bij inschrijving dien je de eerste termijn, alsmede het inschrijfgeld van € 50,00 over te maken op onze bankrekening. Na ontvangst van je formulier en betaling gaan wij over tot indeling en ontvang je van ons ca. twee weken voor aanvang van de opleiding een bevestiging. Mocht de gekozen opleiding op het moment dat wij je formulier ontvangen reeds zijn volgeboekt, dan nemen wij contact met je op.

Voor al onze opleidingen en cursussen geldt een wettelijk bedenktermijn van 14 dagen (na inschrijving).

Download studieovereenkomst